skip to Main Content
Menu
Helsingør, tegnet
Helsingør er Danmarks mest beskrevne by. Det skyldes Øresundstolden, der kastede store mængder af dokumenter af sig. Men Helsingør er sandelig også altid blevet tegnet. Og set fra vandet ser Helsingør i det væsentlige  ud, som den altid har gjort. Med en skyline med små huse i vandkanten og Sankt Olais høje kirkespir og Mariæ Kirkes store tag, og ude mod øst, på et næs, Kronborg. Selv om byen har undergået mange ændringer, har den bevaret meget af sin sjæl, og både byen og den smukke egn er, med biler, villaer, indkøbscentre, institutioner, vejskilte, jernbaner og boligkomplekser, i høj grad sig selv lig.
Anne-Marie Steen Petersen skriver: Helsingør Kommune er en del af mit DNA. Jeg er født og opvokset her, mine forældre og deres forældre var fra Helsingør. Det kalder man at være barnefødt i Helsingør. Men selv om jeg har boet her det meste af mit liv og føler egnen som mit hjem, så har jeg først for alvor begrebet, hvordan her ser ud, efter at jeg er begyndt at gå rundt og tegne på stedet: Hold da op, ser her virkelig sådan ud! Det må jeg vise til jer andre!

UDGIVELSER - af Anne-Marie Steen Petersen

Alice P. Jensen og Det store Samfund, (med Niels Brunse) tegneserie, Tiderne Skifter, 1972

Hoch die Kommune!, tyskbog i tværfagligt projekt for gymnasieskolen, Gyldendal 1975

Herremagasinet, 100 tegninger af mænd, Albatros 1980

Esther Nielsens eventyr, roman, Tiderne Skifter, 1985

Hendes Majestæts loyale opposition, tegninger fra Ekstrabladet, Ekstrabladets Forlag 1988

Narrestreger, udvalgte tegninger fra Politiken, Haase 1994

Som i ét stof, en fortælling om Grundtvigskirken og dens bygmester, Gyldendal 1997

Ridser i lakken, bladtegninger gennem 25 år, Forlaget Per Kofod 2005

Ansigt, rejser i det indre Europa, essays, Gyldendal 2008

Årets gang i Hellebæk-Aalsgaard, Egnshistoriske beretninger 45, Hellebæk-Aalsgaard egnshistoriske Forening 2017

HELSINGØR, tegnet, Forum Danorum 2018

Back To Top